නිර්වින්දනය
නිර්වින්දනය
නිර්වින්දනය

නිෂ්පාදන

 • නිර්වින්දන නිෂ්පාදන
 • මුත්රා රෝග නිෂ්පාදන
 • වෛද්ය පටිය
 • වසංගත වැළැක්වීම සහ පාලන සැපයුම්

අපගේ ව්යාපෘති

 • 2000 වසර

  2000 වසර

  සමාගම ආරම්භ කරන ලදී

 • 20000㎡

  20000㎡

  ව්යවසාය ප්රදේශය

 • 15000 ㎡

  15000 ㎡

  ඉදිකිරීම් ප්රදේශය

අපි ගැන
බාගත

Nanchang Kanghua Health Materials Co., Ltd.(Jiangxi Yichen Medical Instrument Co., Ltd) 2000 දී ආරම්භ කරන ලදී, එය ඉවත දැමිය හැකි වෛද්‍ය පරිභෝජන ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය කිරීමේ වසර ගණනාවක පළපුරුද්දක් ඇති වෘත්තීය ව්‍යවසායයකි.සමාගම Jinxian ප්‍රාන්තයේ වෛද්‍ය උපකරණ විද්‍යා හා තාක්ෂණ උද්‍යානයේ පිහිටා ඇති අතර, වර්ග මීටර් 30,000 ක භූමි ප්‍රදේශයක්, වර්ග මීටර් 60,000 ක ඉදිකිරීම් ප්‍රදේශයක්, 100,000 මට්ටමේ පිරිසිදු කිරීමේ වැඩමුළු කිහිපයක් සමඟින්, උසස් තත්ත්වයේ කළමනාකරණ කණ්ඩායමක් සහ තාක්ෂණික කාර්ය මණ්ඩලයක් ඇත.

තව බලන්න